Svenska Uppfinnareföreningen Syd
Svenska Uppfinnareföreningen Syd

 

Svenska Uppfinnareföreningen Syd

 
Arkiv

Muff Malmö Uppfinnarförening (SUF Syd) och dess historia
Denna regionala förening, troligen en avdelning inom SUF, fanns redan i början av 60-talet (enligt Arne Ohlson). Huvudparten av föreningen var medlemmar från Malmö. Det var därför naturligt att när MUff bildades 1985, så fanns behov av en ny regional sammanslutning, vilket blev Skånes Uppfinnarkrets, därav det samtidiga bildandet!

Skånes Uppfinnarkrets
Thorild Ljunggren, okt 04:
"Namnet Du efterfrågar är Skånes Uppfinnarkrets vilken formellt bildades vid årsmöte den 4 december 1985 i Lund efter att tidigare under året ha förberetts i en arbetsgrupp med representanter från olika idé- och uppfinnareföreningar i Skåne med omnejd (dvs idé- och uppfinnareföreningen för Sölvesborg-Bromölla). Hans Ahlmann var då ordförande i SUF SYD och han blev ordförande i den nya regionala uppfinnarkretsen.
Jag har inte riktigt klart för mig anledningen till att den bildades och kommer inte heller ihåg hur länge den var verksam. Ett par år var det nog fjag hade att revidera föreningens ekonomi vid åtminstone ett tillfälle) Möjligheten skulle finnas att så småningom dela upp kretsen i flera mindre kretsar. Kanske var det för att öka sammanhållningen (om det nu fanns vissa utbrytningstendenser från något håll och ett sätt för SUF att styra upp det på detta sätt? Detta är dock enbart spekulationer från min sida nu långt i efterhand då jag inte riktigt kan erinra mig orsaken till bildandet och det är väl i så fall att betrakta som historia) Jag tror att man gav ut ett broschyrblad i färg (gulrótt?) och att man möjligen gav föreningen ett annat namn typ Ideforum Skåne (ist f det formella namnet Skånes Uppfinnarkrets men detta är enbart
minnesbilder som ev inte är korrekta)."


ISDS 2 sept-86 en artikel om Skånes Uppfinnarkrets som bildades "for 18 månader sedan". 16 föreningar ska samlas under en hatt. Professor Hans Ahlman är ordf och Kjell Nilsson är kassör. I Skåne finns enligt Kjell N tre verkstäder för innovatörer, en i vardera Trelleborg, Malmö och Helsingborg. Den fjärde invigs om 14 dagar i Tommarp, där en fd mekanisk verkstad flyttat till Simrishamn (Simrishamns mek ??).
Enligt Arne Ohlson var MUff representerat i Skånes Regionala Uppfinnarkrets, men Arne kan inte minnas att kretsen gjorde något särskilt eller hur länge den fanns till. Den har troligen självdött, och Arne har inget material från den tiden.

Malmö Uppfinnarförening
Årtal
Formellt startades denna förening 1985 (7) 1989, ansvar för Malmö Uppfinnarverkstad.
Malmö Uppfinnarförening och dess historia/Leif E/14-43-41

Styrelse och ledning
Förste ordf var
Därefter har ordförandeklubban innnehafts av Arne Ohlson, Bengt Asp, Jan-Erik Vallin -2003, Leif Erlandsson 2004-2005, Thorild Ljunggren 2006-2014

Möteslokaler
Muff har haft tillgång till möteslokal och viss administrativ service genom Bengt-Åke Wallin, (avliden 2007), på AWA-patent. Efter en policyförändring inom företaget upphörde denna sponsring och föreningen hade en kort tid möten på Framtidshuset, där Malmö Uppfinnarverkstad var inhyrd. Snart fick man emellertid låna lokaler för möten på TEM, Agnesfridsvägen, dit Uppfinnarverkstaden också flyttade. När TEM stängde sin verksamhet i Malmö, sommaren 2003 var föreningen en kort tid husvill, men genom ettårigt avtal med Minc AB, fick man disponera möteslokal där, cirka en gång per månad. Minc bjöd på kaffet, men föreningen köpte själv tilltugg.
När Anders Sjöstedt lämnade VD-posten på Minc 2006 och Barbro tillträdde upprättades ett nytt avtal. Kaffesponsring utgick, men vi fick brevlåda, och möjlighet att annonsera vår närvaro.
Några incidenter gjorde att vi med ljus o lykta måste söka andra komplementlokaler och från våren 2007 kunde vi tillfälligt, för arbetsgruppers räkning, nyttja Malmö Arenas lokaler på S:t Gertrud, i samband med deras kvällsaktiviteter. I samband med att Minc 2008 byggde om receptionen och aulan, blev föreningen husvill några månader. Muff hittade då ytterligare ett alternativ till möteslokal, nämligen Katrinelunds Folkets hus på Celciusgatan.

Verksamhet
De första åren fram till slutet av nittiotalet var verksamheten mycket präglad av tillgången till verkstad och av AWA-patents stöd. Spontana möten skedde i verkstaden och medlemsmöten med föredragshållare var allmänt förekommande. I slutet av nittiotalet bröt sig några medlemmar ut och bildade dels 12, dels en lokalförening i Lund, som förfogade över sändningstillstånd i närradion.
Kring 2006 kom ett antal yngre medlemmar in och krävde förnyelse. Genom hårdare satsning på internetkommunikation ökade synbarheten utåt och både styrelse och medlemmars möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte ökade markant. IT-satsningen gick emellertid lite grand i stå, pga tung hantering av programmen. Trots detta ökade ändå tillströmningen och var vid slutet av 2007 uppe i 48 medlemmar.

Malmö Uppfinning och dess historia/Leif E/14-05-01