Svenska Uppfinnareföreningen Syd
Svenska Uppfinnareföreningen Syd

 

Svenska Uppfinnareföreningen Syd

 
Nyttiga länkar
Tävlingar 2023
SUF Syd's idétävling för medlemmar (se nyheter 2023-03-31)
SKAPA
Venture Cup tävlingar
Blixtlåset (för gymnasieelelver)
Finn Upp (för elever åk 6-9)


Museer
Malmö: Teknikens och sjöfartens hus
Lund: planerat: Science Center (planerat invigning2026)
Köpenhamn: Experimentarium
Helsingör: Danmarks Tekniske Museum (inkl. utställning om uppfinningar)
Åby: Svenskt Uppfinnaremuseum
Internetmuseum: Kvinnorna som digitaliserade världen


Öppen Innovation
Aktörer som erbjuder "Öppen Innovation" och där man själv kan registrera sig som problemlösare. Länkarna leder till deras pågående projekt:
LTH: Welcome to LTH Open Door
Wazoku: Wazoku challenges
IdeaConnection: IdeaConnection challenges
HeroX: HeroX projects
Hyve: Hyve solver welcome page
Eÿeka: Eyeka contests
InoCrowd: InoCrowd solver page
MindSumo: MindSumo challenges
OpenIdeo (social innovation): OpenIdeo challenges
Ennomotive (riktat mot ingenjörer): Ennomotive challenges
Yomken (arabiskt fokus): Yomken challenges
Desall (design fokus): Desall contests