Svenska Uppfinnareföreningen Syd - Nyheter
Svenska Uppfinnareföreningen Syd - Nyheter

 

Svenska Uppfinnareföreningen Syd

 
Informationsmaterial till föreläsningen


Länkar till ytterligare informationsmaterial kring Kjell Svedmans föredrag 2024-01-31
Företaget: Conpore AB>>>
Samlings länk till samtliga filmer: Filmer>>>


Powerpoint presentation 1: vi jobbar på det
Powerpoint presentation 2: vi jobbar på det
Infoblad: vi jobbar på det