Rund.se
Rund.se

 

DEVELOPED & DESIGNED
in Sweden
 
Riktlinjer

Innehåll
Portaler på rund.se skall följa GDPR (General Data Protection Regulation) - EU:s dataskyddsförordning med hårda krav på hantering av personuppgifter och på rutiner och processer för säker hantering av register. På rund.se jobbar vi kontinuerligt för att säkra information i våra portaler. Vi använder inga cookies. Varje portal har en ansvarig utgivare. Om kundportalen inte följer lagar och förordningar har Gloria Multimedia rätt att stänga ner portalen med omedelbar verkan.

Layout
Alla våra portaler är designade för att visas på olika bildskärmar. Oavsett storleken på skärmen hos portalens besökare skall informationen presenteras på ett bra sett. Informationen utnyttjar hela skärmen eller fönstret. Sidorna skall vara lagom breda och lagom långa. Idag har alla våra portaler en toppmeny bestående av max fem knappar och en sidmeny i vänsterkanten med godtyckligt många knappar. Den mobila versionen visar alla publika knappar i samma meny.

Menyer
Normalt visas det knappmeny med portalens publika sidor i vänstra spalten. Sidor med inställning för publik visning av specialmoduler som "Aktivitetskalender", "Användare", "Produkter" kan konfigureras för att visa egna menyer. Namn på knappar kan man välja fritt. T ex om man använder modulen "Användare" för att spara sina favoritkaféer med adresser och andra intressanta noteringar väljer man att döpa knappen för "Kaféer" istället för "Användare". Istället för "Aktivitetskalender" kan man använda "Nytt" eller "På gång".

Bilder
Bilder som publiceras på våra portaler skall vara av god kvalitet.
Gloria Multimedia har expertkompetens när det gäller bildredigering och webbanpassning och hjälper gärna sina beställare med deras bildmaterial.

Upphovsrätt
På våra portaler har alla behöriga användare egna bildarkiv och portalens ansvarig utgivare vet alltid vem som har publicerat bilden.

Handikappsanpassningar
Alla webbläsare har en inställning för textstorleken. Ganska många webbplatser idag har av någon anledning stängt av den funktionen. Det har inte vi gjort. Därför kan människor med synsvårigheter förstora texten genom använda standardfunktionen i sina webbläsare. Vidare bygger våra portaler på en enkel kod som alla webbläsare kan förstå. Koden kan lätt läsas av olika program som människor med funktionshinder använder.