Rund.se
Rund.se

 

DEVELOPED & DESIGNED
in Sweden
 
Rund.se - produkt av Gloria Multimedia

Efter examen i datalogi (160p) på Lunds Universitet arbetade Valentina Jönsson som programmerare på Astra Draco, ABB, Informationslogik. Några år senare fick hon stroke, blev först totalförlamad och sedan och hamnade i rullstol. En svår rehabiliteringsperiod började. 1995 startade Valentina sitt företag Gloria Multimedia efter en ettårig kurs i produktion av multimedia. 1996 påbörjade hon sin andra utbildning i företagsekonomi vid LU (60p).

I början inriktades företagets verksamhet på produktion av interaktiva utbildningsprogram. Första uppdraget var en kurs i PLC-programmering åt SattContoll (senare AlfaLaval, idag ABB) med interaktiva övningar med grafiskt användargränssnitt och "drag-and-drop" tekniken samt animeringar.
SOCIALA NÄTVERK
"Jag var mycket aktiv i flera sociala nätverk i Svedala kommun - styrelsemedlem i Företagarna, medlem i Rotary, ordförande i Nätverket Vega och var med i styrgruppen för Svedala Business Group. Dessutom var jag med i KFI - nätverk för Kvinnliga Företagare och Innovatörer i Region Skåne. Internet var på ingående i Sverige och mitt företags inriktning ändrades till webbutveckling och diverse internetbaserade utbildningar för företagare. Eftersom under min rehabiliteringstid började jag intressera mig för grafisk design och akvarellmålning samt hade bra grund i marknadsföring och programmering passade det mig utmärkt att skapa unika konkurrenskraftiga hemsidor åt våra kunder - kommuner, företag och organisationen. " - berättar ValentinaPORTALER
När Valentinas äldsta son Jonas tog sin magisterexamen i datalogi fick han sin första anställning på Gloria Multimedia. Yngsta sonen, Joakim, var mer intresserad av teknik och hårdvara och tog hand om inköp och installationer av komponenter till företagets datorer samt fotografering åt Glorias kunder. Tillsammans började de skapa en webbaserad portal som var anpassad för föreningar med alla komponenter som en förening behöver. Portalen hade inbyggda moduler för administration av medlemmar, kommunikation mellan medlemmar via intern anslagstavla, publiceringsverktyg för att skapa och redigera portalens interna och publika sidor, kalendarium med kallelser via gruppmail.

RUND.SE
Vidare utvecklades en "moderportal" på Rund.se för att administrera kundportaler och samla alla portaler i ett webbaserat system. Systemet designades och kodades på egen hand med hjälp av Php, MySQL, Javascript och CSS. Allting testades på flera olika plattformar och skärmar. Portalen lanserades år 2000 och följde redan på den tiden Personuppgiftslagen i Sverige.

Med några inställningar på Rund.se skapas idag en tom portal åt en ny kund som själv kan fylla portalen med dess innehåll. På så sätt kopierar Rund.se sig själv med alla sina funktioner till en ny portal med adressen rund.se/Alias (t ex "JagTrip") eller med egen www-adress. Personen hos kunden som är ansvarig för portalen blir huvudadministratör och kan tilldela olika behörigheter till portalens användare - vissa har tillgång till publiceringsverktyget för portalens sidor, andra kan administrera portalens användare eller skapa nya aktiviteter i kalendern mm.


"Vi utvecklar våra portaler vidare hela tiden och skapar nya moduler och funktioner som t ex webbanmälan till aktiviteter med administration av deltagarlistor, kundanpassade säljverktyg, produktkataloger osv. Eftersom alla moduler finns fysiskt i ett och samma system, kan alla våra kunder få tillgång till nya moduler och uppdateringar. "

Valentina Jönsson, ägare av Gloria Multimedia