Rund.se

 

www.rund.se Föreningar Företag Projekt / Events Tidningar


 Kontakta oss
 Företag
 Föreningar
 Tidningar
 www.rund.se
 
Webbplatser för nätverk, föreningar, organisationer


För föreningar kan vi erbjuda en levande webbplats med följande funktioner:

Redaktion av webbplatsen
Föreningen utsätter webbadministratörer som har rätt att redigera webbplatsens sidor.

Medlemmar
Medlemsregister. Olika behörigheter: medlemsansvarig, programansvarig, webbredaktör. Användare som ännu inte blivit medlemmar kan finnas med i medlemsregistret i status "kandidat". Medlemsregistret kan vara publikt eller visas endast för inloggade medlemmar.

Grupper
Man kan skapa olika grupper, t ex styrelse, programkommitté och andra intressegrupper.

Betalningar
Det finns en möjlighet att registrera betalningar av medlemsavgiften och spara uppgifter för flera år.

Medlemspresentationer
Varje medlem kan logga in och skapa sin egen presentation och uppdatera sina uppgifter när den vill. För publikt medlemsregister kan varje medlem välja att ha sin presentation synlig eller ej.

Program/Kalender
Här kan föreningens programansvariga skapa aktiviteter genom att fylla i en enkel mall. Till varje ny aktivitet kan man bifoga en webbanmälan, ni kan även göra utskick av kallelser till era medlemmar, programansvariga kan se och redigera en lista av anmälningar.

Anslagtavla
Anslagstavlan hittar man, när man loggar in. Där kan alla medlemmar skriva korta meddelanden. Sina egna meddelanden kan man även maila ut till samtliga medlemmar. Medlemsansvarig kan ta bort oönskade meddelanden.

Nyhetsbrev
Det är enkelt att kalla en av webbplatsens sidor för Nyhetsbrev och med enkel knapptryck maila sidan till samtliga medlemmar som accepterar utskick via epost.

Bildarkiv
Det finns möjlighet att lägga bilder som återanvänds i flera olika sammanhang i ett bildarkiv. Då behöver men inte ladda om dem.

Gästbok
Tillvalsfunktion.

Nya funktioner kan skapas efter behov
LOGGA IN


2021-12-02